DS/INF 135:2015

Klassifikation af cement – Klassifikation vedrørende alkaliindhold og sulfatbestandighed samt regler for certificering af supplerende krav og overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

Beskrivelse

Denne DS-information anvendes i tilknytning til DS/EN 197-1 og DS/EN 197-2, og den angiver krav til klassifikation af cement med hensyn til alkaliindhold og moderat sulfatbestandighed, der ikke er omfattet af DS/EN 197-1, herunder angivelse af metode til at bestemme dette samt mindste prøvningsfrekvens og regler for vurdering af overensstemmelse.

NOTE – Det der i DS 2426, anneks F er benævnt høj sulfatbestandighed svarer til DS/EN 197-1 SR5, SR3 og SR0. Nærværende dokument omhandler kun moderat sulfatbestandighed.

Informationen er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-328 med henblik på at kunne efterleve kravene til klassifikation af cement i EN 206-1 og DS 2426. Informationen indeholder endvidere regler for certificering med hensyn til eventuelle supplerende krav


Antal sider: 4

Udgivet: 2015-12-03

Godkendelsesdato: 2015-10-09

Internationale relationer :

ICS: 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M300939


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-328