537 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 196-10:2016

Metoder til prøvning af cement – Del 10: Bestemmelse af vandopløseligt kromindhold (VI) i cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 196-11:2018

Metoder til prøvning af cement – Del 11: Hydratiseringsvarme – Isotermisk ledningskalorimetrimetode (ICC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 197-1:2012

Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 197-2:2020

Cement – Del 2: Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 413-1:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 413-1/ZA:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 413-2:2016

Murcement - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 445:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 446:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Krav til udførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 447:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Grundkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00