535 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 13658-1:2005

Pudsprofiler og pudsbærere af metal – Definitioner, krav og prøvningsmetoder – Del 1: Indvendigt puds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13658-1/ZA:2008

Pudsprofiler og pudsbærere af metal – Definitioner, krav og prøvningsmetoder – Del 1: Indvendigt puds


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13658-2:2005

Pudsprofiler og pudsbærere af metal – Definitioner, krav og prøvningsmetoder – Del 2: Udvendigt puds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13658-2/ZA:2008

Pudsprofiler og pudsbærere af metal – Definitioner, krav og prøvningsmetoder – Del 2: Udvendigt puds


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13813:2003

Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning - Gulvafretningsmateriale - Egenskaber og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 13815:2006

Fibrøse gipsmørtelprodukter - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 13888:2009

Fugemørtler til keramiske fliser - Krav, overensstemmelsesvurdering, klassifikation og betegnelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13892-1:2003

Prøvningsmetoder for produkter til gulvafretning - Del 1: Prøvetagning, udførelse og lagring af prøveemner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13892-2:2003

Prøvningsmetoder for produkter til gulvafretning - Del 2: Bestemmelse af bøjningsstyrke og trykbrudstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13892-3:2015

Prøvningsmetoder for gulvafretningsmaterialer - Del 3: Bestemmelse af modstandsevne mod slid - Böhme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13892-4:2003

Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 4: Bestemmelse af slidstyrke BCA


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13892-5:2003

Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 5: Bestemmelse af brugsmodstandsevne over for rullehjul for gulvafretningsmateriale til slidlag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13892-6:2003

Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 6: Bestemmelse af overfladehårdhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13892-7:2003

Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 7: Bestemmelse af modstandsevne over for rullehjul for gulvafretningsmateriale med gulvbelægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13892-8:2003

Prøvningsmetoder for materiale til gulvafretning - Del 8: Bestemmelse af bindingsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13892-9:2018

Prøvningsmetoder for gulvafretningsmaterialer – Del 9: Bestemmelse af krympning og kvældning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13914-1:2016

Dimensionering, blanding og anvendelse af udvendig og indvendig puds - Del 1: Udvendig puds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13914-2:2016

Dimensionering, blanding og anvendelse af udvendig og indvendig puds - Del 2: Indvendig puds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13915:2017

Præfabrikerede sandwichelementer af gipsplader med honeycomb - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 13950:2014

Gipsplader - Sandwichelementer med termisk/akustisk isolering - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13963:2014

Spartelmasse til gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14117:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af udstrømningstid for cementholdige injiceringsprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14190:2014

Gipspladeprodukter fremstillet ved viderebehandling af gipsplader – Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14195:2015

Metalprofiler til gipspladesystemer - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14209:2017

Forformede stuklister i gips – Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 14216:2015

Cement - Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier for særlige cementer med meget lav varmeudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 14245:2020

Cement – Retningslinjer for anvendelse af EN 197-2: Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14246:2006

Støbte gipselementer til nedhængte lofter - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14246/ZA:2007

Støbte gipselementer til nedhængte lofter - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14246/AC:2007

Støbte gipselementer til nedhængte lofter - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 14353:2017

Dekorative og beskyttende profiler af metal til anvendelse sammen med gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14496:2017

Gipsbaserede klæbemidler til kompositplader beregnet til termisk og akustisk isolering og gipsplader – Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14566 + A1:2009

Skruer, søm og klammer til fastgørelse af gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14647:2005

Calciumaluminatcement - Sammensætning, specifikation og overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14647/AC:2007

Calciumaluminatcement - Sammensætning, specifikation og overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 14944-3:2008

Påvirkning fra cementbaserede produkter på vand anvendt som drikkevand - Prøvningsmetoder - Del 3: Migration af indholdet fra fabriksfremstillede cementbaserede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 15124:2005

Design, forberedelse og anvendelse af pudsningssystemer til indvendig brug baseret på gipsbindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 15125:2005

Design, forberedelse og anvendelse af pudsningssystemer til indvendig brug baseret på kalk/cementbindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15225:2005

Vejledning i produktionskontrol af muremørtel med henblik på CE-mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15283-1 + A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Gipsplader med filtforstærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 15283-1 + A1/ZA:2011

Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Gipsplader med filtforstærkning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15283-2 + A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 2: Fibergipsplader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 15283-2 + A1/ZA:2011

Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 2: Fibergipsplader


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15318:2007

Konstruktion og anvendelse af gipsblokke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15319:2007

Generelle principper for gennemførelse af pudsearbejder med fiberforstærket gips


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15368 + A1:2010

Hydrauliske bindere til ikke-bærende anvendelser - Definition, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 15697:2008

Cement - Prøvning af sulfatresistens - Statusrapport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfatcement - Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 15824:2017

Specifikationer for yder- og inderpuds baseret på organiske bindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 16142:2011

Cement - Undersøgelse af karakteristiske udvaskningsegenskaber for hærdnet beton til brug i naturlige miljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16239:2011

Installationsregler for arbejde med fibrøs gipsmørtel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16572:2015

Bevaring af kulturarv - Ordliste over tekniske termer vedrørende mørtler til murværk, puds og gips anvendt ved bevaring af kulturarv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TR 16632:2014

Isotermisk ledningskalorimetri (ICC) for bestemmelse af cements hydratationsvarme: state of art-rapport og -anbefalinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16908:2017

Cement og bygningskalk – Miljøvaredeklarationer – Produktkategoriregler, der supplerer EN 15804


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16912:2016

Vejledning om procedurer for understøttelse af den europæiske standardisering af cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 17365:2019

Metode til bestemmelse af C3A i klinker fra cementanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

ISO 679:2009

Cement -- Test methods -- Determination of strength


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 947,40

ISO 863:2008

Cement -- Test methods -- Pozzolanicity test for pozzolanic cements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 398,18

ISO 9597:2008

Cement -- Test methods -- Determination of setting time and soundness


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 398,18

ISO 10426-3:2019

Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 3: Testing of deepwater well cement formulations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO/TR 12389:2009

Methods of testing cement - Report of a test programme - Chemical analysis by x-ray fluorescence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.222,01

ISO 13007-3:2010

Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 3: Terms, definitions and specifications for grouts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 398,18

ISO 13007-4:2013

Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 4: Test methods for grouts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 810,09

ISO 13007-5:2015

Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 5: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation of liquid-applied waterproofing membranes for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 810,09

ISO 13007-6:2020

Ceramic tiles – Grouts and adhesives – Part 6: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation for waterproof membranes used with the installation of ceramic tiles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 604,14

ISO 29581-1:2009

Cement -- Test methods -- Part 1: Analysis by wet chemistry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.084,70

ISO 29581-2:2010

Cement -- Test methods -- Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 947,40

ISO 29582-1:2009

Methods of testing cement -- Determination of the heat of hydration -- Part 1: Solution method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 398,18

ASTM C196 - 00(2019)

Standard Specification for Expanded or Exfoliated Vermiculite Thermal Insulating Cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 273,30

ASTM C22/C22M - 00(2015)

Standard Specification for Gypsum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 273,30

ASTM C317/C317M - 00(2015)

Standard Specification for Gypsum Concrete


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 273,30

ASTM C321 - 00(2012)

Standard Test Method for Bond Strength of Chemical-Resistant Mortars


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 273,30