535 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 459-1:2015

Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 459-2:2010

Bygningskalk - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 459-3:2015

Bygningskalk - Del 3: Overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 480-1:2014

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 1: Referencebeton og referencemørtel til prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-2:2006

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 2: Bestemmelse af afbindingstid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-5:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 5: Bestemmelse af kapillær absorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-6:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 6: Infrarød analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 480-8:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 8: Bestemmelse af tørstofindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-10:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 10: Bestemmelse af vandopløseligt chloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-12:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 12: Bestemmelse af alkaliindhold i tilsætningsstoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00