537 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 135:2015

Klassifikation af cement – Klassifikation vedrørende alkaliindhold og sulfatbestandighed samt regler for certificering af supplerende krav og overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 196-1:2016

Metoder til prøvning af cement - Del 1: Styrkebestemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 196-2:2013

Metode til prøvning af cement - Del 2: Kemisk analyse af cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 196-3:2016

Metoder til prøvning af cement – Del 3: Bestemmelse af afbindingstid og volumenbestandighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 196-4:2007

Metoder til prøvning af cement - Del 4: Kvantitativ bestemmelse af bestanddele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 196-5:2011

Metoder til prøvning af cement - Del 5: Prøvning af puzzolancements puzzolanitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 196-6:2018

Metoder til prøvning af cement – Del 6: Bestemmelse af finhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 196-7:2008

Metoder til prøvning af cement - Del 7: Metoder for udtagning og forberedelse af prøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 196-8:2010

Metoder til prøvning af cement - Del 8: Hydratiseringsvarme - Opløsningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 196-9:2010

Metoder til prøvning af cement - Del 9: Hydratiseringsvarme - Semiadiabatisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 196-10:2016

Metoder til prøvning af cement – Del 10: Bestemmelse af vandopløseligt kromindhold (VI) i cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 196-11:2018

Metoder til prøvning af cement – Del 11: Hydratiseringsvarme – Isotermisk ledningskalorimetrimetode (ICC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 197-1:2012

Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 197-2:2020

Cement – Del 2: Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 413-1:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 413-1/ZA:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 413-2:2016

Murcement - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 445:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 446:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Krav til udførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 447:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Grundkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 459-1:2015

Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 459-2:2010

Bygningskalk - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 459-3:2015

Bygningskalk - Del 3: Overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 480-1:2014

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 1: Referencebeton og referencemørtel til prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-2:2006

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 2: Bestemmelse af afbindingstid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 480-5:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 5: Bestemmelse af kapillær absorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-6:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 6: Infrarød analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 480-8:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 8: Bestemmelse af tørstofindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-10:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 10: Bestemmelse af vandopløseligt chloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-12:2005

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 12: Bestemmelse af alkaliindhold i tilsætningsstoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-13:2015

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 13: Referencemørtel til prøvning af tilsætningsstoffer til mørtel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 480-14:2006

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Prøvningsmetoder - Del 14: Måling af korrosionssusceptibilitet for armeringsstål i beton - Potentiostatisk elektrokemisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 520 + A1:2009

Gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 934-1:2008

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 1: Almindelige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 934-3 + A1:2012

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 3: Tilsætningsstoffer til mørtel til murværk - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 934-4:2009

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 4: Tilsætningsstoffer til injektionsmørtel til forspændingskabler - Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 934-5:2007

Tilsætninger til beton, cement og mørtel - Del 5: Tilsætningsstoffer til sprøjtebeton - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 934-5/ZA:2008

Tilsætninger til beton, cement og mørtel - Del 5: Tilsætningsstoffer til sprøjtebeton - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 934-6:2019

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel – Del 6: Prøveudtagning, vurdering og kontrol af ydeevnens konstans


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/SBC 998-x:2008 - Overdraget til DNV GL

Særlige Bestemmelser for Certificering af mørtel Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/EN 998-1:2016

Specifikation af mørtel til murværk – Del 1: Pudsmørtel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 998-2:2016

Specifikation af mørtel til murværk - Del 2: Murmørtel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1015-1:1999

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling (sigteanalyse)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-1/A1:2007

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling (sigteanalyse)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-2:1999

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 2: Repræsentativ prøveudtagning af mørtel og fremstilling af prøvningsmørtler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-2/A1:2007

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 2: Repræsentativ prøveudtagning af mørtel og fremstilling af prøvningsmørtler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-3:1999

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 3: Bestemmelse af frisk mørtels konsistens (rystebord)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1015-3/A1:2004

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 3: Bestemmelse af frisk mørtels konsistens (rystebord)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-3/A2:2007

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 3: Bestemmelse af frisk mørtels konsistens (rystebord)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-4:1999

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 4: Bestemmelse af frisk mørtels konsistens (stempelindtrængning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-6:1999

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 6: Bestemmelse af frisk mørtels bruttodensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-6/A1:2007

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 6: Bestemmelse af frisk mørtels bruttodensitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-7:1999

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 7: Bestemmelse af frisk mørtels luftindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-9:2002

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 9: Bestemmelse af frisk mørtels støbelighed og korrektionstid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1015-9/A1:2007

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 9: Bestemmelse af frisk mørtels støbelighed og korrektionstid


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-10:2001

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 10: Bestemmelse af tør, hærdnet mørtels bruttodensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1015-10/A1:2007

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 10: Bestemmelse af tør, hærdnet mørtels bruttodensitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-12:2016

Prøvningsmetoder for mørtel til murværk – Del 12: Bestemmelse af vedhæftningsevnen for hærdnede pudsmørtel på underlag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1015-17:2002

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 17: Bestemmelse af friske mørtlers vandopløselige kloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1015-17/A1

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 17: Bestemmelse af friske mørtlers vandopløselige kloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-18:2003

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 18: Bestemmelse af hærdnet mørtels vandabsorptionskoefficient forårsaget ved kapillarreaktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1015-19:1998

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk. Del 19: Bestemmelse af hærdnede pudsmørtlers vandgennemtrængelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1015-19/A1:2004

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 19: Bestemmelse af hærdnede pudsmørtlers vandgennemtrængelighed


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1015-21:2003

Prøvningsmetoder til undersøgelse af mørtel til murværk - Del 21: Bestemmelse af et-lags-pudsmørtel med underlag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 10426-1:2010

Olie- og naturgasindustrien - Cement og materialer til cementering af brønde - Del 1: Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10426-1:2009/AC:2018

Olie- og naturgasindustrien – Cement og materialer til cementering af brønde – Del 1: Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10426-2:2004

Olie- og naturgasindustrien - Cement og materialer til cementering af brønde - Del 2: Prøvning af brøndcement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN ISO 10426-2/A1:2006

Olie- og naturgasindustrien - Cement og materialer til cementering af brønde - Del 2: Prøvning af brøndcement


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 10426-2/AC:2007

Olie- og naturgasindustrien - Cement og materialer til cementering af brønde - Del 2: Prøvning af brøndcement


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10426-3:2019

Olie- og naturgasindustrien – Cement og materialer til brøndcementering – Del 3: Prøvning af brøndcementblandinger til dybt vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00