DS/EN 932-1:2000

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 1: Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger metoder til udtagning af prøver af tilslag fra leverancer, produktionsanlæg og lagre. Formålet med prøveudtagning er at få en basisprøve, der er repræsentativ for de gennemsnitlige egenskaber i et parti. De metoder, der er fastlagt i denne standard, er også egnede ved udtagning af parti, der kan prøves separat. Der er ligeledes angivet metoder til neddeling af prøver. De metoder, der er fastlagt i denne europæiske standard, er baseret på manuelle procedurer. Mekanisk eller automatisk prøveudtagning og prøveneddeling kan også anvendes. Retningslinier for konstruktion og vurdering af et sådant udstyr er angivet i anneks A. De metoder, der er fastlagt i denne europæiske standard, begrænser sig til bygge- og anlægsområdet.


Antal sider: 40

Udgivet: 2000-03-08

Godkendelsesdato: 2000-01-04

Internationale relationer : EN 932-1:1996 IDT

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter

Varenummer: 42260


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 154

Dansk udvalg

DS/S-347