459 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 772-2/A1:2006

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 2: Bestemmelse af det procentvise hulrumsareal i byggesten til murværk (ved hjælp af aftryk på papir)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-3:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 3: Bestemmelse af nettovolumen og det procentvise hulantal i byggesten af tegl ved hjælp af vejning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-4:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 4: Bestemmelse af naturstens reelle og tilsyneladende densitet samt af den totale åbne porøsitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-6:2001

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 6: Bestemmelse af bøjningstrækstyrken af byggesten af beton og letklinkerbeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-7:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 7: Bestemmelse af vandoptagelse for fugtisolerende lag af teglbyggesten ved kogning i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-9:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 9: Bestemmelse af hulvolumen og den procentvise hul- og nettovolumen af byggesten af kalksandsten ved opfyldning med sand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-9/A1:2005

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 9: Bestemmelse af hulvolumen og den procentvise hul- og nettovolumen af byggesten af kalksandsten ved opfyldning med sand


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-10:1999

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 10: Bestemmelse af fugtindholdet i byggesten af kalksandsten og porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-11:2011

Metoder til prøvning af byggesten til murværk - Del 11: Bestemmelse af vandabsorption i betonbyggesten, porebeton, industribyggesten og natursten som følge af kapillarvirkning samt af teglbyggestens begyndende vandabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-13:2002

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 13: Bestemmelse af byggestens netto- og bruttotørdensitet (undtagen natursten)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00