459 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 295-1:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 1: Krav til rør, fittings og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-2:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 2: Overensstemmelsesvurdering og prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-3:2012

Glaserede lerrør, systemer til afløbsledninger - Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-4:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 4: Krav til overgangs- og forbindelsesstykker og fleksible koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-5:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 295-6:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 295-7:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS 405-4:1998

Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer. Del 4: Indhold af lette korn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 771-6:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 6: Natursten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 772-2:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 2: Bestemmelse af det procentvise hulrumsareal i byggesten til murværk (ved hjælp af aftryk på papir)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-2/A1:2006

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 2: Bestemmelse af det procentvise hulrumsareal i byggesten til murværk (ved hjælp af aftryk på papir)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-3:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 3: Bestemmelse af nettovolumen og det procentvise hulantal i byggesten af tegl ved hjælp af vejning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-4:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 4: Bestemmelse af naturstens reelle og tilsyneladende densitet samt af den totale åbne porøsitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-6:2001

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 6: Bestemmelse af bøjningstrækstyrken af byggesten af beton og letklinkerbeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-7:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 7: Bestemmelse af vandoptagelse for fugtisolerende lag af teglbyggesten ved kogning i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-9:1998

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 9: Bestemmelse af hulvolumen og den procentvise hul- og nettovolumen af byggesten af kalksandsten ved opfyldning med sand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-9/A1:2005

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 9: Bestemmelse af hulvolumen og den procentvise hul- og nettovolumen af byggesten af kalksandsten ved opfyldning med sand


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-10:1999

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk. Del 10: Bestemmelse af fugtindholdet i byggesten af kalksandsten og porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-11:2011

Metoder til prøvning af byggesten til murværk - Del 11: Bestemmelse af vandabsorption i betonbyggesten, porebeton, industribyggesten og natursten som følge af kapillarvirkning samt af teglbyggestens begyndende vandabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-13:2002

Prøvningsmetoder for byggesten til murværk - Del 13: Bestemmelse af byggestens netto- og bruttotørdensitet (undtagen natursten)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 772-16:2011

Metoder til prøvning af byggesten til murværk - Del 16: Bestemmelse af dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 772-18:2011

Metoder til prøvning af byggesten til murværk - Del 18: Bestemmelse af kalksandstens modstandsevne over for frost-tø-påvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-19:2000

Prøvningsmetoder for mursten. Del 19: Bestemmelse af fugtudvidelse af store horisontale perforerede teglmursten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-20:2000

Prøvningsmetoder for mursten - Del 20: Bestemmelse af overfladers planhed for tilslagsbeton, fabriksfremstillede sten og naturlige mursten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 772-20/A1:2005

Prøvningsmetoder for mursten - Del 20: Bestemmelse af overfladers planhed for tilslagsbeton, fabriksfremstillede sten og naturlige mursten


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 772-21:2011

Metoder til prøvning af byggesten til murværk - Del 21: Bestemmelse af tegl- og kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 932-1:2000

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 1: Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 932-2:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 2: Metoder til neddeling af laboratorieprøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 932-3:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 3: Procedure og terminologi for forenklet petrografisk beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 932-3/A1:2003

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag - Del 3: Procedure og terminologi for forenklet petrografisk beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 932-5:2012

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag - Del 5: Alment udstyr og kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 932-5/AC:2014

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag - Del 5: Alment udstyr og kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 932-6:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 6: Definitioner på repeterbarhed og reproducerbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 933-1:2013

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 933-2:2020

Prøvningsmetode for geometriske egenskaber ved tilslag – Del 2: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling – Sigter, nominel maskevidde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 933-3:2013

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 3: Bestemmelse af kornform - Flisethedsindeks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 933-4:2013

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 4: Bestemmelse af kornform - Formindeks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 933-5:1998

Prøvningsmetode for geometriske egenskaber ved tilslag. Del 5: Bestemmelse af procentdele af knuste overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 933-5/A1:2005

Prøvningsmetoder for geometriske egenskaber ved tilslag - Del 5: Bestemmelse af procentdele af knuste overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 933-6:2014

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 6: Bestemmelse af overfladekarakteristika - Flydekoefficient for tilslag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 933-7:1998

Prøvningsmetoder for geometriske egenskaber ved tilslag. Del 7: Bestemmelse af indholdet af skaller. Procentdel af skaller i grove tilslagsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 933-8:2012+A1:2015

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber – Del 8: Vurdering af filleregenskaber – Bestemmelse af sandækvivalent


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 933-9 + A1:2013

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af filleregenskaber - Prøvning med methylenblåt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 933-10:2009

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 10: Vurdering af filleregenskaber - Sigteanalyse af filler (luftstrålesigtning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 933-11:2009

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 11: Klassifikationsprøvning af bestanddelene i grovkornede genbrugte tilslagsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 933-11/AC:2010

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 11: Klassifikationsprøvning af bestanddelene i grovkornede genbrugte tilslagsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1015-11:2019

Prøvningsmetoder for mørtel til murværk – Del 11: Bestemmelse af hærdnet mørtels bøjnings- og trykstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1097-1:2011

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af slidstyrke (micro-Deval)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1097-2:2020

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber – Del 2: Metoder til bestemmelse af knusningsmodstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1097-3:1998

Prøvningsmetode for mekaniske og fysiske egenskaber ved tilslag. Del 3: Bestemmelse af løs massedensitet og hulrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1097-4:2008

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 4: Bestemmelse af hulrum i tørt komprimeret filler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1097-5:2013

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 5: Bestemmelse af vandindhold ved tørring i ventileret ovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1097-6:2013

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1097-7:2008

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 7: Bestemmelse af fillers korndensitet - Pyknometermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1097-8:2020

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber – Del 8: Bestemmelse af poleringsindeks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1097-9:2014

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 9: Bestemmelse af modstandsevne over for slitage fra pigdæk - Nordisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1097-10:2014

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber - Del 10: Bestemmelse af kapillær stighøjde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1097-11:2013

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber – Del 11: Bestemmelse af letvægtstilslags kompressibilitet og trykstyrke med hindret tværudvidelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1341:2013

Fliser af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1342:2013

Brosten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1343:2013

Kantsten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1367-1:2007

Metoder til prøvning af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 1: Bestemmelse af modstandsdygtighed mod frost-/tøpåvirkninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1367-2:2010

Metoder til prøvning af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 2: Magnesiumsulfatprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1367-3:2001

Prøvningsmetoder af tilslags egenskaber overfor temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 3: Kogeforsøg for "Sonnenbrand basalt"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1367-3/AC:2004

Prøvningsmetoder af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 3: Kogeforsøg for "Sonnenbrand-basalt"


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1367-4:2008

Metoder til prøvning af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 4: Bestemmelse af svind ved tørring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1367-5:2011

Metoder til prøvning af tilslags egenskaber ved temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 5: Bestemmelse af modstandsevne over for termisk chok


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1367-6:2008

Metoder til prøvning af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkninger - Del 6: Bestemmelse af modstandsevne over for frost og tø under påvirkning af salt (NaCl)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00