3224 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 58:2012

Bitumen og bituminøse bindemidler - Prøvetagning af bituminøse bindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS-håndbog 134.4.1:2013

DS-håndbog 134.4.1:2013

Betonvarer – Belægningssten, fliser og kantsten af beton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.395,00

DS-håndbog 134.2.3:2013

DS-håndbog 134.2.3:2013

Beton - Betonprøvninger - Del 2.3: Beton i konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 134.2.1:2020

DS-håndbog 134.2.1:2020

Betonprøvninger – Del 2.1: Frisk beton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.895,00

DS-håndbog 134.2.2:2020

DS-håndbog 134.2.2:2020

Betonprøvninger – Del 2.2: Hærdnet beton


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS/INF 135:2015

Klassifikation af cement – Klassifikation vedrørende alkaliindhold og sulfatbestandighed samt regler for certificering af supplerende krav og overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 250,00

DS/INF 170:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1916 og DS 2420-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 920,00

DS/INF 171:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1917 og DS 2420-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00

DS/INSTA 173:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af hårdhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 174:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af modstandsevne over for afskrælning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 175:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af alkalibestandighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 176:1989

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af skinddannelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 177:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af udsivning af væske til porøse materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 178:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af volumensvind og vægttab efter ældning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 179:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af overfladetørring. Ballotinis metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 196-1:2016

Metoder til prøvning af cement - Del 1: Styrkebestemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 196-2:2013

Metode til prøvning af cement - Del 2: Kemisk analyse af cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 196-3:2016

Metoder til prøvning af cement – Del 3: Bestemmelse af afbindingstid og volumenbestandighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 196-4:2007

Metoder til prøvning af cement - Del 4: Kvantitativ bestemmelse af bestanddele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 196-5:2011

Metoder til prøvning af cement - Del 5: Prøvning af puzzolancements puzzolanitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 196-6:2018

Metoder til prøvning af cement – Del 6: Bestemmelse af finhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 196-7:2008

Metoder til prøvning af cement - Del 7: Metoder for udtagning og forberedelse af prøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 196-8:2010

Metoder til prøvning af cement - Del 8: Hydratiseringsvarme - Opløsningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 196-9:2010

Metoder til prøvning af cement - Del 9: Hydratiseringsvarme - Semiadiabatisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 196-10:2016

Metoder til prøvning af cement – Del 10: Bestemmelse af vandopløseligt kromindhold (VI) i cement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 196-11:2018

Metoder til prøvning af cement – Del 11: Hydratiseringsvarme – Isotermisk ledningskalorimetrimetode (ICC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 197-1:2012

Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 197-2:2020

Cement – Del 2: Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 206:2013+A1:2016

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 206 DK NA:2019

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 295-1:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 1: Krav til rør, fittings og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-2:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 2: Overensstemmelsesvurdering og prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-3:2012

Glaserede lerrør, systemer til afløbsledninger - Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-4:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 4: Krav til overgangs- og forbindelsesstykker og fleksible koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-5:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 295-6:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 295-7:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS 405-4:1998

Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer. Del 4: Indhold af lette korn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 413-1:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 413-1/ZA:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 413-2:2016

Murcement - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS 423.36:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Bestemmelse af mængden af mikrosilica i klumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.35:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Vægtforskel mellem top og bund af betoncylindre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.40:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede tyndslib


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 257,00

DS 423.19:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Kloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.44:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Pasta- og vedhæftningsrevner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.17:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Afbinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.18:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Vandseparation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.26:1984

Betonprøvning. Hærdnet beton. Trykstyrke bestemt efter 24 timers accelereret hærdning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.25:1984

Betonprøvning. Hærdnet beton. Elasticitetsmodul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.32:1984

Betonprøvning. Hærdnet beton. Brudprøve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.37:2001

Betonprøvning - Frisk beton - Varmeudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 257,00

DS 423.45:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Komprimeringsgrad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.39:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede planslib


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.41:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Indre stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.42:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Betonsammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.43:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Pastahomogenitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.41/Bil.1:2002 + cd-rom

Betonprøvning - Hærdnet beton - Referenceatlas over indre stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Bilag
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.43/Bil.1:2002 + cd-rom

Betonprøvning - Hærdnet beton - Referenceatlas over pastahomogenitet


Status:
Gældende
Type:
Bilag
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 433.6:1989

Bærende elementer af autoklaveret letbeton uden tilslag. Svind og svelning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 434.6:1989

Bærende elementer af letbeton med porøse tilslag. Bestemmelse af svind og svelning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 445:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 446:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Krav til udførelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 447:2007

Injektionsmørtel til forspændingskabler - Grundkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 450-1:2012

Flyveaske til beton - Del 1: Definition, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 450-2:2005

Flyveaske til beton - Del 2: Overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 451-1:2017

Metoder til prøvning af flyveaske – Del 1: Bestemmelse af det fri calciumoxidindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 451-2:2017

Metoder til prøvning af flyveaske – Del 2: Bestemmelse af finhed ved vådsigtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 459-1:2015

Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes: