DS 428:2019+Till.1+Till.2:2021

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Dette er en konsolideret udgave, hvori ændringer fra Tillæg 1 og 2 er indarbejdet og markeret i teksten.

Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.
Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.


Antal sider: 106

Udgivet: 2021-06-01

Godkendelsesdato: 2021-05-31

Internationale relationer :

ICS: 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M350299


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-127