414 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 183:2020

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 895,00

DS/HD 308 S2:2002

Identifikation af ledere i kabler og bøjelige ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 384.7.753 S1:2003

Elektriske installationer i bygninger - Del 7: Krav til særlige installationer eller områder - Kapitel 753: Gulvvarme- eller loftsvarmesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/HD 384.7.711 S1:2004

Elektriske installationer i bygninger - Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder - Udstillinger, shows og stande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC/TR 1200-53:1995

Vejledning. Elektriske installationer. Del 53: Udvælgelse og opstilling af elektrisk udstyr. Koblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1366-11:2018

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 11: Systemer til brandbeskyttelse af kablingssystemer og tilhørende komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13757-2:2018

Kommunikationssystemer til målere – Del 2: Kablet M-Bus-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13757-3:2018

Kommunikationssystemer til målere – Del 3: Applikationsprotokoller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TR 17167:2018

Kommunikationssystem til målere – Medfølgende TR til EN 13757-2, -3 og -7, Eksempler og supplerende oplysninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 50174-2:2018

Informationsteknologi – Kablingsinstallation – Del 2: Installationsplanlægning og -praksis i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 50310:2016

Potentialudligningsnetværk til telekommunikationssystemer i bygninger og andre konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50310:2016/A1:2020

Potentialudligningsnetværk til telekommunikationssystemer i bygninger og andre konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50470-1:2007

Elmålingsudstyr (a.c.) - Del 1: Særlige krav, prøvninger og prøvningsbetingelser - Måleudstyr (klasseindeks A, B og C)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 50470-1:2006/A1:2018

Elmålingsudstyr (a.c.) – Del 1: Særlige krav, prøvninger og prøvningsbetingelser – Måleudstyr (klasseindeks A, B og C)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50470-2:2007

Elmålingsudstyr (a.c.) - Del 2: Særlige krav - Elektromekaniske målere til måling af aktiv energi (klasse A og B)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 50470-2:2006/A1:2018

Elmålingsudstyr (a.c.) – Del 2: Særlige krav – Elektromekaniske målere til måling af aktiv energi (klasse A og B)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50470-3:2007

Elmålingsudstyr (a.c.) - Del 3: Særlige krav - Statiske målere til måling af aktiv energi (klasse A, B og C)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50470-3:2006/A1:2018

Elmålingsudstyr (a.c.) – Del 3: Særlige krav – Statiske målere til måling af aktiv energi (klasse A, B og C)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/TR 50479:2007

Elektrisk installationsvejledning – Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer – Begrænsning af temperaturstigning i forbindelsespunkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50480:2011

Bestemmelse af ledertværsnit og udvælgelse af beskyttelsesudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50563:2011

Eksterne AC/DC- og AC/AC-strømforsyninger - Bestemmelse af nulbelastning og middeleffektivitet under drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 50563/A1:2013

Eksterne AC/DC- og AC/AC-strømforsyninger - Bestemmelse af nulbelastning og middeleffektivitet under drift


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/CLC/TS 50568-4:2015

Overførsel af elmålerdata - DLMS-COSEM - Del 4: Lavere PLC-profillag, der anvender SMITP B-PSK-modulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC/TS 50568-8:2015

Udveksling af elmålerdata - DLMS-COSEM - Del 8: SMITP-B-PSK-PLC-kommunikationsprofil til nabonetværk - Inklusive den oprindelige SMITP-PLC-B-PSK-kommunikationsprofil, den oprindelige SMITP-kommunikationsprofil til udveksling af lokaldata og den oprindelige SMITP-IP-kommunikationsprofil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.225,00

DS/CLC/TR 50579:2012

Elmålingsudstyr (vekselstrøm) - Intensitetsniveau, immunitetskrav og prøvningsmetoder for ledningsbårne forstyrrelser i frekvensområdet 2 kHz - 150 kHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TS 50586:2019

Åben smartgridprotokol (OSGP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/CLC/TS 50590:2015

Udveksling af elmålerdata - PLC-profil i de nederste lag til adaptiv modulationsteknik med multibærebølge og udbredt spektrum (AMC-SS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 50600-2-1:2014

Informationsteknologi - Faciliteter og infrastrukturer i datacentre - Del 2-1: Bygningskonstruktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50600-2-2:2019

Informationsteknologi – Faciliteter og infrastrukturer i datacentre – Del 2-2: Strømforsyning og strømfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/TS 52056-8-7:2015

Overførsel af elmålerdata - DLMS-COSEM - Del 8-7: AMC-SS-PLC-kommunikationsprofil til nabonetværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 60364-1:2008

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 1: Grundlæggende principper, vurdering af generelle egenskaber, definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 60364-1:2008+A11:2017 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 1: Grundlæggende principper, vurdering af generelle egenskaber, definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 60364-1:2008/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 1: Grundlæggende principper, vurdering af generelle egenskaber, definitioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-4-41:2007

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-41: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 60364-4-41:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-41: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 60364-4-41:2017+A11+A12:2019 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-41: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 60364-4-41:2007/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-41: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-4-41:2017/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-41: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-4-41:2017/A12:2019

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-41: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Beskyttelse mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 60364-4-41/AC:2007

Lavspændingsinstallationer - Del 4-41: Sikkerhedsbeskyttelse - Beskyttelse mod elektrisk chok


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-4-42:2011

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-42: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod termiske påvirkninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-4-42:2011+A1:2015 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-42: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod termiske påvirkninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-4-42:2011/A1:2015

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-42: Sikkerhedsbeskyttelse - Beskyttelse mod termiske påvirkninger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/HD 60364-4-43:2010

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-43: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod overstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 60364-4-46:2016

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-46: Sikkerhedsbeskyttelse - Adskillelse og kobling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 60364-4-46:2016+A11:2017 (SIK)

Elektriske installationer i bygninger – Del 4: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Kapitel 46: Adskillelse og afbrydelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 60364-4-46:2016/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-46: Sikkerhedsbeskyttelse – Adskillelse og kobling


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-4-442:2012

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-442: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse af lavspændingsinstallationer mod midlertidige overspændinger forårsaget af jordfejl i højspændingssystemet og fejl i lavspændingssystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 60364-4-442:2012 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-442: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse af lavspændingsinstallationer mod midlertidige overspændinger forårsaget af jordfejl i højspændingssystemet og fejl i lavspændingssystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-4-443:2016

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-44: Sikkerhedsbeskyttelse - Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser - Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/HD 60364-4-443:2016 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-44: Sikkerhedsbeskyttelse - Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser - Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/HD 60364-4-443:2016+Ret. 1:2019 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-44: Sikkerhedsbeskyttelse – Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser – Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/HD 60364-4-443:2016/Ret. 1:2019 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 4-44: Sikkerhedsbeskyttelse – Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser – Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-4-444:2010

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-444: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 60364-4-444:2010 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-444: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-5-51:2009

Elektriske installationer i bygninger - Del 5-51: Valg og installation af elektrisk materiel - Fælles regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-5-51:2009+A11+A12:2017 (SIK)

Elektriske installationer i bygninger – Del 5-51: Valg og installation af elektrisk materiel – Fælles regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 60364-5-51/A11:2013

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-51: Valg og installation af elektrisk materiel - Almene regler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 60364-5-51:2009/A12:2017

Elektriske installationer i bygninger – Del 5-51: Valg og installation af elektrisk materiel – Fælles regler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-5-52:2011

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel - Ledningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/HD 60364-5-52:2011+A11:2017 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 60364-5-52:2011+A11+Ret.1+Till. 1:2020 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 60364-5-52:2011/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 60364-5-52:2011+A11:2017/Ret. 1:2018 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-5-53:2015

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel - Koblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 60364-5-53:2015/A11:2017

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel – Koblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/HD 60364-5-54:2011

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-54: Valg og installation af elektrisk materiel - Jordingsanlæg og beskyttelsesledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 60364-5-54:2011+A11:2017 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-54: Valg og installation af elektrisk materiel – Jordingsanlæg og beskyttelsesledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00