DS 432:2020

Afløbsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning.
Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.
Standarden gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.
Ved ændringer såsom reparation, flytning eller udskiftning af installationerne, skal de nu gældende regler anvendes, for de dele af installationerne der ændres. Overgangsstykker, der anvendes, skal være egnet til formålet.


Antal sider: 92

Udgivet: 2020-07-14

Godkendelsesdato: 2020-07-14

Internationale relationer :

ICS: 91.140.80 - Afløbsinstallationer

Varenummer: M336306


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-315