DS/EN 13015 + A1:2008

Vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper - Regler for vedligeholdelsesinstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer de nødvendige elementer ved forberedelse af instruktioner for vedligeholdelsesdrift, som i 3.1, som omhandler nyinstallerede personelevatorer, person- og vareelevatorer, elevatorer kun for varer, serviceelevatorer, rullende trapper og rullende fortove.

Under revision


Antal sider: 28

Udgivet: 2008-11-05

Godkendelsesdato: 2008-10-14

Internationale relationer: EN 13015:2001+A1:2008 IDT

ICS: 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: M233142


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-191