DS/EN 81-70 + A1:2009

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2015 (BR15)

Bygningsreglementet 2015, BR15, er opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder kravteksten, dvs. de juridisk bindende forskrifter. Spalten til højre indeholder vejledende skitser og kommentarer til kravteksten. Standarder kan optræde i begge spalter, altså som enten krav eller vejledning – eller begge dele. 

Bygningsreglementet omfatter opførelse af ny bebyggelse, tilbygning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer i bebyggelse samt ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser, nedrivning af bebyggelse samt ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne standard fastlægger minimumskravene til sikker og uafhængig adgang og brug af elevatorer til personer, inklusive personer med handicaps som nævnt in anneks B, tabel B.1.


Antal sider: 72

Udgivet: 2009-11-27

Godkendelsesdato: 2009-09-14

Internationale relationer: EN 81-70:2003 IDT

ICS: 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: M242949


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10

Dansk udvalg

DS/S-191