150 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 81-3 + A1:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 81-3 + A1/AC:2009

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Del 3: Elektrisk og hydraulisk drevne serviceelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 81-10:2009

Grundlæggende sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 10: System for EN 81-standardserien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 81-11:2011

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 11: Fortolkninger relateret til EN 81-serien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/TR 81-12:2014

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Grundlag og fortolkning - Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 81-20:2020

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-21:2018

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 21: Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-22:2014

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport af personer og gods - Del 22: Elektriske elevatorer med skrånende bevægelsesbane


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 81-28:2018+AC:2019

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 28: Fjernalarm til personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-31:2010

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer udelukkende til transport af gods - Del 31: Betrædbare godselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 81-40:2008

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-41:2011

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 43: Kranelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-50:2020

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvning – Del 50: Dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-58:2018

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvninger – Del 58: Prøvning af skaktdøres brandmodstandsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-70:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelse af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-71:2018+AC:2019

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser tilknyttet personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 71: Hærværkssikrede elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-72:2015 ( Tilbagetrukket * )

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 72: Brandmandselevatorer


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 81-73:2016 ( Tilbagetrukket * )

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer - Del 73: Elevatorers funktion ved brand


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 81-76:2011

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 76: Evakuering af personer med nedsat funktionsevne ved hjælp af elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 81-77:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 77: Elevatorer under seismiske forhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 81-80:2019

Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer – Eksisterende elevatorer – Del 80: Regler for forbedring af sikkerheden af eksisterende person- og godselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 81-82:2013

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 82: Forbedring af eksisterende elevatorers tilgængelighed for personer, herunder personer med funktionsnedsættelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 81-83:2010

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Eksisterende elevatorer - Del 83: Regler til forbedring af hærværkssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 115-1:2017

Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 1: Konstruktion og installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 115-2:2010

Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 2: Regler for forbedring af sikkerhed på eksisterende rulletrapper og rullefortove


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 115-3:2017

Rulletrapper og rullefortove – Sikkerhed – Del 3: Sammenhæng mellem EN 115-1:2008+A1:2010 og EN 115-1:2017


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 115-4:2015

Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 4: Fortolkninger i relation til EN 115-standarderne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/INSTA 500-1:2013

Elevatorer, løfteplatforme, rulletrapper og rullefortove - Del 1: System til ulykkesregistrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/INSTA 500-2:2018

Elevatorer, løfteplatforme, rulletrapper og rullefortove – Del 2: Periodisk tilsyn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 627:1995

Specifikationer for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rullende trapper og rullende fortov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 730:2018

Elevatortove – Retningslinier for kassation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO/TS 8100-3:2019

Elevatorer til transport af personer og gods – Del 3: Krav fra andre Standarder (ASME A17.1/CSA B44 og JIS A 4307-1/JIS A 4307-2) ikke inkluderet i ISO 8100-1 eller ISO 8100-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 8100-20:2018

Elevatorer til transport af personer og gods – Del 20: Globalt vedtagne væsentlige sikkerhedskrav (GESR-krav)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO 8100-30:2019

Elevatorer til transport af personer og gods – Del 30: Klasse I, II, III og IV for elevatorinstallation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 8100-32:2020

Elevatorer til transport af personer og gods – Del 32: Planlægning og udvælgelse af personelevatorer til kontorer, hoteller og boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 8102-1:2020

Elektriske krav til elevatorer, rulletrapper og rullefortove – Del 1: Elektromagnetisk kompatibilitet med hensyn til emission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 8102-6:2019

Elektriske krav til elevatorer, rulletrapper, og rullefortove – Del 6: Programmerbare elektroniske systemer i sikkerhedsrelaterede applikationer til rulletrapper og rullefortove (PESSRAE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12015:2020

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiliestandard for elevatorer, rulletrapper og rullefortove – Emission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 12016:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for elevatorer, rulletrapper og rullefortove - Immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12158-1 + A1:2010

Byggeelevatorer til transport af materialer - Del 1: Elevatorer med betrædbar platform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 12158-2 + A1:2010

Byggeelevatorer til transport af materialer - Del 2: Skråelevatorer med ikke-betrædbar løfteanordning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 12159:2012

Byggepladselevatorer med vertikalt styrede elevatorstole til personer og gods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 13015 + A1:2008

Vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper - Regler for vedligeholdelsesinstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14798:2013

Elevatorer, rulletrapper og rullefortove - Metodik til risikovurdering og -reduktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15700:2011

Sikkerhed vedrørende rullende fortove til vintersports- eller fritidsaktiviteter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 25745-1:2012

Energieffektivitet for elevatorer, rulletrapper og rullefortov - Del 1: Energimåling og verifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 25745-2:2015

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet - Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 25745-3:2015

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet - Del 3: Beregning af energi for og klassifikation af rulletrapper og rullefortove


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

ISO 4101:1983

Drawn steel wire for elevator ropes – Specifications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 4190-2:2001

Lift (US: Elevator) installation -- Part 2: Class IV lifts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 815,69

ISO 4190-3:1982

Passenger lift installations -- Part 3: Service lifts class V


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 4190-5:2006

Lift (Elevator) installation-- Part 5: Control devices, signals and additional fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 815,69

ISO 4344:2004

Steel wire ropes for lifts - Minimum requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 953,94

ISO 7465:2007

Passenger lifts and service lifts -- Guide rails for lift cars and counterweights -- T-type


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31

ISO 8100-1:2019

Lifts for the transport of persons and goods -- Part 1: Safety rules for the construction and installation of passenger and goods passenger lifts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.368,69

ISO 8100-2:2019

Lifts for the transport of persons and goods -- Part 2: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.368,69

ISO 8102-6:2019

Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks -- Part 6: Programmable electronic systems in safety-related applications for escalators and moving walks (PESSRAE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 815,69

ISO 8383:1985

Lifts on ships — Specific requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,68

ISO 9386-1:2000

Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 1: Vertical lifting platforms


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.230,44

ISO 9386-2:2000

Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules for safety, dimensions and functional operation – Part 2: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users moving in an inclined plane


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.230,44

ISO 9589:1994

Escalators -- Building dimensions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
FR
Pris fra:
kr. 262,68

ISO/TR 11071-1:2004

Comparison of worldwide lift safety standards - Part 1: Electric lifts (elevators)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.230,44

ISO/TR 11071-2:2006

Comparison of worldwide lift safety standards - Part 2: Hydraulic lifts (elevators)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.368,69

ISO/TR 16764:2003

Lifts, escalators and passenger conveyors ? Comparison of worldwide standards on electromagnetic interference/electromagnetic compatibility


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.092,19

ISO/TR 16765:2003

Comparison of worldwide safety standards on lifts for firefighters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.092,19

ISO 18738-1:2012

Measurement of ride quality -- Part 1: Lifts (elevators)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31

ISO 18738-2:2012

Measurement of ride quality -- Part 2: Escalators and moving walks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31

ISO 22200:2009

Electromagnetic compatibility -- Product family standard for lifts, escalators and moving walks -- Immunity


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31