8547 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 197-1:2012

Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 197-2:2020

Cement – Del 2: Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 197-5:2021

Cement – Del 5: Portlandkompositcement CEM II/C-M og kompositcement CEM VI


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 198:2008

Sanitetsudstyr - Badekar fremstillet af tværbundne støbte akrylplader - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/EN 200:2008

Sanitetsarmaturer - Aftapnings- og blandingsventiler til type 1- og type 2-vandforsyningssystemer - Generelle tekniske specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS-håndbog 200:2020

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen for Grønland – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 895,00

DS/EN 206:2013+A1:2016 (Gældende til og med: 30-09-2021)

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse


Status:
Gældende til og med: 30-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN 206:2013+A2:2021

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 206 DK NA:2020

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/SBC 210:2003 - Overdraget til DNV GL

Branddøre Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/EN 215:2019

Radiatortermostatventiler – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/INSTA 219:1990

Plastrør. Tætningsringe af termoplastiske elastomerer (TAPE) til afløbsledninger af plast


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 220:2000

Rør og formstykker af polyvinylklorid uden blødgørere (PVC-U) til afløbsledninger (lav og høj temperatur) i bygninger og under bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 232:2013

Badekar - Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 233:2016

Vægbeklædninger i ruller – Specifikationer for færdige tapeter, vinyltapeter og plastvægbeklædninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 234:2019

Vægbeklædninger i ruller – Specifikationer for vægbeklædninger til efterfølgende dekoration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 235:2020

Vægbeklædninger – Anvendt terminologi og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 246:2003

Sanitetsarmaturer - Generelle krav til strålesamlere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 248:2003

Sanitetsarmaturer - Generelle krav til elektrolytisk pålagte belægninger af nikkel-chrom


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 249:2010

Sanitetsudstyr - Brusebadekar fremstillet af tværbundne støbte akrylplader - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 251:2013

Brusekar - Tilslutningsdimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 259-1:2001

Vægbeklædninger i rulleform - Særlig modstandsdygtig vægbeklædning - Del 1: Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 259-2:2001

Vægbeklædninger i rulleform - Særlig modstandsdygtig vægbeklædning - Del 2: Bestemmelse af stødfasthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 263:2008

Sanitetsudstyr - Tværbundne støbte akrylplader til badekar og brusebadekar til anvendelse i boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 266:2020

Vægbeklædninger i rulleform – Specifikationer for tekstilvægbeklædning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 274-1:2002

Afløbsformstykker til sanitetsgenstande - Del 1: Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 274-2:2002

Afløbsformstykker til sanitetsgenstande - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 274-3:2002

Afløbsformstykker til sanitetsgenstande - Del 3: Kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 295-1:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 1: Krav til rør, fittings og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-2:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 2: Overensstemmelsesvurdering og prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-3:2012

Glaserede lerrør, systemer til afløbsledninger - Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-4:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 4: Krav til overgangs- og forbindelsesstykker og fleksible koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-5:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 295-6:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 295-7:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 303-1:2017

Centralvarmekedler – Del 1: Kedler med blæseluftbrændere – Terminologi, generelle krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-2:2017

Centralvarmekedler – Del 2: Kedler med blæseluftbrændere – Særlige krav til kedler med forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 303-3:2000

Centralvarmekedler - Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler - Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 303-3/A2:2004

Centralvarmekedler - Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler - Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 303-3/AC:2006

Centralvarmekedler - Del 3: Gasfyrede centralvarmekedler - Sammenbygning af kedel og blæseluftbrænder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 303-4:1999

Centralvarmekedler. Del 4: Kedler med blæseluftbrændere. Særlige krav til kedler med blæseluftoliebrændere med nominel varmeeffekt på op til 70 kW og med et maksimalt driftstryk på 3 bar. Terminologi, særlige krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 303-5:2012 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Centralvarmekedler - Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW - Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 303-5:2021

Centralvarmekedler – Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede, med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW – Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-7:2006

Centralvarmekedler - Del 7: Gasfyrede centralvarmekedler - Kedel forsynet med blæseluftbrænder med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 1000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 304:2017

Centralvarmekedler – Prøvningsmetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 308 S2:2002

Identifikation af ledere i kabler og bøjelige ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 354:2003

Akustik - Måling af lydabsorption i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 380:1993

Trækonstruktioner. Generelle principper for prøvning under statisk last


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 383:2007

Trækonstruktioner - Prøvningsmetoder - Bestemmelse af hulrandsstyrke og grundlæggende værdier for dorne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 384.7.711 S1:2004

Elektriske installationer i bygninger - Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder - Udstillinger, shows og stande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS 405-4:1998

Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer. Del 4: Indhold af lette korn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 408 + A1:2012

Trækonstruktioner - Konstruktionstræ og limtræ - Bestemmelse af visse fysiske og mekaniske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 409:2009

Trækonstruktioner - Bestemmelse af dyblers brudmoment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INSTA 413:1986

Brandprøvning. Tagdækninger. Brandspredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 413-1:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 413-1/ZA:2011

Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 413-2:2016

Murcement - Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INSTA 414:1986

Brandprøvning. Gulvbeklædninger. Brandspredning og røgudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 418:2011 + Till.1:2020

Beregning af bygningers varmetab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/INF 418-1:2013

Beregning af bygningers varmetab - Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/INF 418-2:2014

Beregning af bygningers varmetab - Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 423.36:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Bestemmelse af mængden af mikrosilica i klumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.35:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Vægtforskel mellem top og bund af betoncylindre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 423.40:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Fremstilling af fluorescensimprægnerede tyndslib


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 423.19:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Kloridindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 423.44:2002

Betonprøvning - Hærdnet beton - Pasta- og vedhæftningsrevner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 423.17:1984

Betonprøvning. Frisk beton. Afbinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00