2096 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 40-1:1994

Belysningsmaster. Del 1: Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 40-2:2004

Belysningsmaster - Del 2: Generelle krav og dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 40-3-1:2013

Belysningsmaster - Del 3-1: Konstruktion og verifikation - Specifikation af karakteristiske belastninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 40-3-2:2013

Belysningsmaster - Del 3-2: Konstruktion og verifikation - Verifikation ved prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 40-3-3:2013

Belysningsmaster - Del 3-3: Konstruktion og verifikation - Verifikation ved beregning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 40-4:2006

Belysningsmaster – Del 4: Specifikation for armerede og forspændte belysningsmaster af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 40-4/AC:2006

Belysningsmaster – Del 4: Specifikation for armerede og forspændte belysningsmaster af beton


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 40-5:2002

Belysningsmaster - Del 5: Krav til belysningsmaster af stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 40-6:2002

Belysningsmaster - Del 6: Krav til belysningsmaster af aluminium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 40-7:2003

Belysningsmaster - Del 7: - Krav for belysningsmaster af fiberforstærket polymerkomposit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 124-1:2015

Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - Del 1: Definitioner, klassifikation, generelle principper for konstruktion, ydeevnekrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 124-2:2015

Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - Del 2: Brønddæksler med karm lavet af støbejern


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 124-3:2015

Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - Del 3: Brønddæksler med karm lavet af stål eller aluminiumslegeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 124-4:2015

Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - Del 4: Brønddæksler med karm lavet af stålarmeret beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 124-5:2015

Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - Del 5: Brønddæksler med karm lavet af kompositmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 124-6:2015

Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer - Del 6: Brønddæksler med karm lavet af polypropylen (PP),polyethylen (PE) eller uplastificeret polyvinylchlorid (PVC-U)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/INF 161:2004

Plastrør - Afløbssystemer - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag)

DS-håndbog 169:2012 (rettet 2. oplag)

Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 995,00

DS/INF 170:2008

Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1916 og DS 2420-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 920,00

DS/INF 171:2008

Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Sammenskrivning af DS/EN 1917 og DS 2420-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 295-1:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 1: Krav til rør, fittings og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-2:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 2: Overensstemmelsesvurdering og prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-3:2012

Glaserede lerrør, systemer til afløbsledninger - Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 295-4:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 4: Krav til overgangs- og forbindelsesstykker og fleksible koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 295-5:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 295-6:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 295-7:2013

Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 303 364-3 V1.1.1:2019

PSR – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess – Del 3: Flyvekontrol-PSR-sensorer i frekvensbåndet (X-båndet) mellem 8 500 MHz til 10 000 MHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS 421:1986!

Dansk Ingeniørforenings norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton m.v.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 94,40

DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 555,00

DS 430:1986 (rettet 2012-udgave)/Ret. 1:2015

Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00

DS 436:1993

Norm for dræning af bygværker m.v.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS 437:1986 (rettet 2012-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 719,00

DS 441:1989 (rettet 2014-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 341,00

DS 442:1989 (rettet 2014-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 341,00

DS 455:1985 (rettet 2012-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 555,00

DS 462:1995

Norm for registrering af ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 341,00

DS 475:2012

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 476:2011

Generelle krav til komponenter anvendt til afløbsledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 500-1 + A1:2009

Mobile vejbygningsmaskiner - Sikkerhed - Del 1: Almene krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 500-2 + A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner - Sikkerhed - Del 2: Specielle krav til vejfræsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 500-3 + A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner - Sikkerhed - Del 3: Specielle krav til stabiliseringsmaskiner og genbrugsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 500-4:2011

Mobile vejbygningsmaskiner - Sikkerhed - Del 4: Særlige krav til komprimeringsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 500-6 + A1:2008

Mobile vejbygningsmaskiner - Sikkerhed - Del 6: Specielle krav til udlægningsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 512:1996

Fibercementprodukter. Trykrør og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 512/A1:2001

Fibercementprodukter - Trykrør og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 536:2015

Vejbygningsmaskiner - Blandeanlæg til materialer til vejbygning - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 545:2010

Duktile jernrør, fittings, tilbehør og samlinger til vandrørledninger - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 588-1:1997

Fibercementrør til afløbsinstallationer. Del 1: Rør, samlinger og fittings til systemer, der fungerer ved gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 588-2:2002

Fibercementrør til afløbssystemer - Del 2: Nedgangs- og inspektionsbrønde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 598 + A1:2009

Rør, fittings og tilbehør af duktilt støbejern og deres samlinger til afløbssystemer - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 598 + A1/ZA:2010

Rør, fittings og tilbehør af duktilt støbejern og deres samlinger til afløbssystemer - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 639:1995

Almindelige krav til betontrykrør, rørsamlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 640:1995

Armerede betontrykrør og betontrykrør med fordelingsarmering (uden stålkerne) inklusive samlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 641:1995

Armerede betontrykrør med stålkerne inklusive samlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 642:1995

Forspændte betontrykrør, med og uden stålkerne, inklusive samlinger, fittings og særlige krav til spændarmering til rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 752:2017

Afløbssystemer uden for bygninger – Overordnet planlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 805:2001

Vandforsyning - Krav til systemer og komponenter uden for bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 852:2010

Plastrørsystemer til transport af drikkevand - Vurdering af migration - Vejledning med hensyn til tolkning af laboratoriefastlagte migrationsværdier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 1046:2014

Termoplastrørssystemer - Systemer til vand og afløb uden for bygninger - Praksis for lægning og installation i jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1074-1:2000

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1074-2:2000

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 2: Afspærringsventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1074-2/A1:2004

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 2: Afspærringsventiler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1074-3:2000

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 3: Kontraventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1074-4:2000

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 4: Udluftningsventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1074-5:2001

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 5: Kontrolventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1074-6:2008

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 6: Hydranter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1123-1:2000

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer. Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning: