DS/CEN/TR 16411:2019

Børneomsorgsprodukter – Samlede fortolkninger af CEN/TC 252-standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

Beskrivelse

The purpose of this CEN Technical Report is to provide replies to requests for interpretations and clarifications of:

- EN 1273:2005, Child use and care articles – Baby walking frames – Safety requirements and test methods;

- EN 1888:2012, Child care articles – Wheeled child conveyances – Safety requirements and test methods;

- EN 1930:2011, Child use and care articles – Safety barriers – Safety requirements and test methods;

- EN 12586:2007, Child use and care articles – Soother holder – Safety requirements and test methods;

- EN 12790:2009, Child use and care articles – Reclined cradles;

- EN 12221 1:2008, Changing units for domestic use – Part 1: Safety requirements;

- EN 12221 2:2008, Changing units for domestic use – Part 2: Test methods;

- EN 1466:2004+A1:2007, Child care articles – Carry cots and stands – Safety requirements and test methods;

- EN 14350 2:2004, Child use and care articles – Drinking equipment – Part 2: Chemical requirements and tests;

- EN 1400:2013+A1:2014, Child use and care articles – Soothers for babies and young children;

- EN 14372:2004, Child use and care articles – Cutlery and feeding utensils – Safety requirements and tests;

- EN 16120:2012, Child use and care articles – Chair mounted seat;

- EN 14350-1:2004, Child use and care articles – Drinking equipment – Part 1: General and mechanical requirements and tests;

- EN 16232:2013, Child use and care articles – Infant swings.


Antal sider: 124

Udgivet: 2019-05-09

Godkendelsesdato: 2019-05-06

Internationale relationer : CEN/TR 16411:2019 IDT

ICS: 97.190 - Udstyr til børn

Varenummer: M329231


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 252

Dansk udvalg

DS/S-286