DS/INF 135:2020

Klassifikation af cement – Klassifikation vedrørende alkaliindhold og sulfatbestandighed samt regler for certificering af supplerende krav og overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 60,00

Beskrivelse

Denne DS-information anvendes i tilknytning til DS/EN 197-1 og DS/EN 197-2, og den angiver krav til klassifikation af cement med hensyn til alkaliindhold og moderat sulfatbestandighed, der ikke er omfattet af DS/EN 197-1, herunder angivelse af metode til at bestemme dette samt mindste prøvningsfrekvens og regler for vurdering af overensstemmelse.
NOTE – Det, der i DS/EN 206 DK NA:2020, anneks F, er benævnt sulfatbestandighed, svarer til DS/EN 197-1:2012 SR5, SR3 og SR0. Nærværende dokument omhandler kun moderat sulfatbestandighed.
DS-informationen er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-328 med henblik på at kunne efterleve kravene til klassifikation af cement i DS/EN 206:2013+A1:2016 og DS/EN 206 DK NA:2020. DS-informationen indeholder endvidere regler for certificering med hensyn til eventuelle supplerende krav.


Antal sider: 4

Udgivet: 2020-12-22

Godkendelsesdato: 2020-11-03

Internationale relationer :

ICS: 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M346204


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-328