DS 2320:2020

Brandslukningsmateriel – Håndildslukkere – Vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse og genopladning samt egenkontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne standard omfatter reglerne for vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og egenkontrol af håndildslukkere, som er CE- mærkede i henhold til DS/EN 3-10 eller produceret efter DS 2120. Anneks A anvendes ved certificering af fyldestationers overensstemmelse med standarden.
Certificerede fyldestationer kan kun servicere CE-mærkede håndildslukkere, som tillige er DCO-mærkede efter at overensstemmelsen med DS/EN 3-10 er verificeret af et akkrediteret inspektionsorgan. DCO-mærkningen af håndildslukkere opretholdes så længe de vedligeholdes i overensstemmelse med nærværende standard med tilhørende anneks

Erstatter:


Antal sider: 23

Udgivet: 2020-11-02

Godkendelsesdato: 2020-06-03

Internationale relationer :

ICS: 13.220.10 - Brandslukning

Varenummer: M300925


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-008