DS/EN 13371:2002

Kryogene beholdere - Koblinger til kryogen drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver minimumskrav til udformning, fremstilling og prøvning af koblinger til brug til midlertidig sammenkobling af fleksible slanger til kryogene beholdere under følgende forhold: – Konstruktionstemperatur-interval fra -270°C til + 65°C; – Maksimalt nominelt tryk: 80 bar; – Nominel størrelse (DN) fra 10 til 100. Permanente sammenkoblinger, såsom flanger og forbindelser, er ikke dækket af denne standard.

Antal sider: 12

Udgivet: 2002-07-04

Godkendelsesdato: 2002-04-15

Internationale relationer : EN 13371:2001 IDT

ICS: 23.040.70 - Slanger og slangesamlinger

Varenummer: 38541


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 268

Dansk udvalg

DS/S-605