DS/EN 1797:2001

Kryogene beholdere - Kompatibilitet mellem gas og materiale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer kravene til kompatibilitet mellem gas og materialer for kryogene beholdere (så som kemisk modstand), men den dækker ikke mekaniske egenskaber (fx ved anvendelse ved lave temperaturer). Den giver vejledning om kompatibilitet mellem andre gasser end ilt og den giver detaljerede krav til kompatibilitet mellem ilt og iltberiget atmosfære og definerer prøvningsmetoder for at fastslå kompatibilitet med ilt for materialer (metallisk og ikke-metallisk) til anvendelse til kryogene beholdere og tilknyttet udstyr.


Antal sider: 24

Udgivet: 2001-11-08

Godkendelsesdato: 2001-10-11

Internationale relationer : EN 1797:2001 IDT

Varenummer: 45186


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 268

Dansk udvalg

DS/S-605