DS 1140:2019

Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

Denne standard fastsætter regler for planlægning, udførelse og dokumentation af almen kontrol af udførelse iht. DS/EN 1990 DK NA, anneks B5.
Standarden gælder for alle dele af udførelsesprocessen, uanset hvor udførelsen finder sted.
Standarden omfatter alene almen kontrol af betydning for de bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelse.
For kontrol af udførelse af stilladser og midlertidige konstruktioner, herunder understøtninger, afstivninger og fastgørelser, henvises til specielle krav for disse, se DS 2427.
Standarden dækker alene planlægning, gennemførelse, dokumentation og opfølgning på kontrol af udførelsen. For dokumentation af selve udførelsen henvises til SBi-anvisning 271.
For fremstilling af konstruktionsdele med attesteringsniveau AVCP 1+, 1 og 2+ samt for tredjeparts overvågede fremstilling, gælder alene bestemmelserne for kontrol angivet i de relevante produktstandarder.
NOTE – Attesteringsniveau AVCP, se byggevareforordningen, Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 305/2011.
Fremgangsmåden for anvendelse af denne standard sammen med materialespecifikke udførelsesstandarder fremgår af Anneks A.

Antal sider: 34

Udgivet: 2019-08-21

Godkendelsesdato: 2018-10-23

Internationale relationer :

ICS: 91.080.01 - Bygningskonstruktioner. Generelt

Varenummer: M323276


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-1900