DS 1150:2019

Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt til og med 25 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

Hvad handler DS 1150 om?

DS 1150:2019 for elektriske varmepumpeinstallationer skal bidrage til at give forbrugerne det fulde udbytte af deres varmepumper. Varmepumper er energieffektive, fordi de udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Varmepumpen tager varmen fra fx udeluft eller jord og overfører den husets opvarmningssystem gennem radiatorer, gulvvarme eller opvarmning af rumluft.

 

Hvad er formålet med DS 1150? 

Standarden skal øge energieffektiviteten. Den nye standard, som er finansieret af Energistyrelsen og er udviklet i samarbejde med eksperter på området, skal medvirke til at øge energieffektiviteten af varmepumpeinstallationer. Standarden er frivillig, men er en fordel for både forbrugere og installatører. Den kan nemlig bruges som aftalegrundlag, idet den hjælper installatører med at skabe gennemsigtighed i aftalegrundlaget med kunden.

Standarden stiller krav til, at installatør og bygningsejer i fællesskab planlægger placeringen og dimensionering af varmepumpen. Standarden indeholder også krav om at installatører følger en kontrolplan og efterfølgende kontrolrapporter.


Beskrivelse

Denne Danske Standard stiller krav til udførelse af eldrevne varmepumpeinstallationer med en
varmeydelse til og med 25 kW til brug i boliger, fritidshuse samt mindre erhverv.
Installationer af følgende typer varmepumper er omfattet af standarden:
 Væske-vand
 Luft-vand
 Luft-luft
 Ventilationsvarmepumper
 Brugsvandsvarmepumper
 Den eldrevne del af hybridvarmepumper.
Når standarden anvendes i forbindelse med luft-luft-varmepumper, skal standarden alene følges på
relevante områder. Det betyder fx, at når luft-luft-varmepumper, der kun skal opvarme et rum, installeres
efter standarden, skal der ikke gennemføres en komplet varmetabsberegning for hele bygningen, ligesom
der ikke skal indhentes oplysninger om varmt brugsvand samt bygningens klimaskærm mv.
Denne standard stiller alene krav til selve installationsprocessen.
Dokumentet omfatter ikke:
 den del af en hybridvarmepumpe, der ikke er eldreven som fx gasdelen
 krav til service af varmepumpeinstallationen
 produktkrav til prøvning og mærkning af varmepumper
 krav til varme- og køleanlæg i bygninger.

Antal sider: 29

Udgivet: 2019-12-02

Godkendelsesdato: 2019-09-30

Internationale relationer :

ICS: 27.080 - Varmepumper

Varenummer: M329061


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-221