DS 13000:2007

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

Beskrivelse

Denne standard definerer areal- og volumenbegreber samt fastsætter beregningsregler for opgørelse af arealer og volumen i bygninger. Standarden indeholder regler for, hvornår og hvordan et areal eller et volumen skal medtages i opgørelsen. Rum eller dele af rum, som ikke opfylder disse krav, medtages ikke i opgørelsen. Standarden gælder for alle bygningstyper og kan anvendes ved projektering, finansiering, markedsføring, taksering, statistik etc.
Standarden har ikke bestemmelser for, hvilke begreber eller kombinationer af begreber, som skal bruges til forskellige formål. Det forudsættes, at bygningsmyndigheder, låneinstitutter o.a. vælger det areal- eller volumenbegreb, som passer bedst til deres formål.
Standarden kan anvendes i forbindelse med opnyet arealopgørelse af bygninger ved køb, salg og udlejning af eksisterende ejendomme. Ved opgørelse af areal og volumen efter denne standard, skal det opgives, at måling er udført i henhold til DS 13000.

Antal sider: 28

Udgivet: 2007-06-28

Godkendelsesdato: 2007-05-31

Internationale relationer :

ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter 91.040.01 - Bygninger. Generelt

Varenummer: M213158


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/REF