DS 21001:2020

Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 250,00

Beskrivelse

Denne danske standard for jernbanesikkerhed relateret til infrastrukturarbejde stiller krav til indholdet i et ledelsessystem for jernbanesikkerhed (ledelsessystem) anvendt af entreprenører, som leverer
• jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og/eller faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold og/eller ydelser hvor der anvendes materiel og/eller skinnebårne køretøjer (herefter benævnt som ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold) til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og infrastrukturforvaltere for at sikre, at kravene i national lovgivning for skinnebåren trafik inkl. letbaner og lign., hvad angår styring af eksterne leverancer, efterleves, herunder:
• styring og udvikling af faglige og sikkerhedsmæssige ressourcer og kompetencer
• håndtering og minimering af risici (proaktivt og reaktivt)
• anvendelse af procesorienteret tilgang, som sikrer effektiv levering og egenkontrol af de aftalte ydelser i aftalt kvalitet og
• løbende forbedringer baseret på ny viden, læring og erfaringer, med det mål at sikre, at efterleve jernbanevirksomheders, infrastrukturejeres og infrastrukturforvalteres sikkerhedsmæssige krav.
Alle kravene i denne standard er generiske og er beregnet til at kunne anvendes af enhver virksomhed, uanset type, størrelse og de ydelser, der leveres.
Entreprenører, som efterlever denne standard, kan blive certificeret af tredjepart.

Standarden er ikke at sammenligne med en sikkerhedscertificering.

Standarden kan ikke erstatte eller træde i stedet for et sikkerhedscertifikat udstedt af det europæiske jernbaneagentur eller national jernbanesikkerhedsmyndighed.

Antal sider: 52

Udgivet: 2020-08-24

Godkendelsesdato: 2020-05-05

Internationale relationer :

ICS: 45.060.01 - Rullende jernbanemateriel. Generelt 03.100.70 - Ledelsessystemer 45.040 - Materialer og komponenter til jernbanebyggeri 93.100 - Bygning af jernbaner

Varenummer: M338784


Indgår i