DS 21001:2020

Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 250,00

Hvad handler DS 21001 om? 

Standarden er udviklet af Banedanmark og knap 40 andre danske jernbaneaktører. Den erstatter den godkendelse af entreprenører, Banedanmark tidligere har varetaget. Med en certificering efter DS 21001 har entreprenøren dokumentation for at leve op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.
Ved at lade godkendelsesprocessen overgå til en tredjepartscertificering sparer entreprenørerne også en masse papirarbejde, fordi de kun behøver én certificering som godkendelse, og altså ikke godkendelse fra samtlige selskaber, de arbejder for.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard? 

Som noget meget centralt stiller standarden krav til styring og udvikling af faglige og sikkerhedsmæssige ressourcer og kompetencer, håndteringen og undgåelsen af risici samt har fokus på løbende optimering og forbedring baseret på ny viden og erfaring.
EU-direktivet pålægger alle lande at overvåge sikkerheden hos dem, der driver og forvalter det enkelte lands infrastruktur for jernbanedrift og -vedligehold. Arbejdet på jernbaner skal udføres på en måde, så hverken brugere af eller materiel på jernbanenettet, eller medarbejderne som udfører arbejde på jernbanerne, kommer til skade.

 

Hvem henvender DS 21000 sig til? 

DS 21001 er fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerheds-godkendte infrastrukturforvaltere skal stille til leverandører i henhold til Bekendtgørelse 712 (erstatter 147).
Struktur og indhold i den nye standard er baseret på ISO’s high level structure, hvad angår opbygning og tilgang til interessenter, ledelse, kompetencer, processtyring og løbende forbedring.
Standarden kan derfor integreres med andre ledelsesstandarder som fx ISO 9001 Kvalitetsledelse eller ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse, hvis entreprenøren allerede er certificeret i eller anvender dem. Kravene i standarden er generiske, og enhver virksomhed kan derfor anvende standarden uanset størrelse og arbejdsfelt.


Beskrivelse

Denne danske standard for jernbanesikkerhed relateret til infrastrukturarbejde stiller krav til indholdet i et ledelsessystem for jernbanesikkerhed (ledelsessystem) anvendt af entreprenører, som leverer
• jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og/eller faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold og/eller ydelser hvor der anvendes materiel og/eller skinnebårne køretøjer (herefter benævnt som ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold) til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og infrastrukturforvaltere for at sikre, at kravene i national lovgivning for skinnebåren trafik inkl. letbaner og lign., hvad angår styring af eksterne leverancer, efterleves, herunder:
• styring og udvikling af faglige og sikkerhedsmæssige ressourcer og kompetencer
• håndtering og minimering af risici (proaktivt og reaktivt)
• anvendelse af procesorienteret tilgang, som sikrer effektiv levering og egenkontrol af de aftalte ydelser i aftalt kvalitet og
• løbende forbedringer baseret på ny viden, læring og erfaringer, med det mål at sikre, at efterleve jernbanevirksomheders, infrastrukturejeres og infrastrukturforvalteres sikkerhedsmæssige krav.
Alle kravene i denne standard er generiske og er beregnet til at kunne anvendes af enhver virksomhed, uanset type, størrelse og de ydelser, der leveres.
Entreprenører, som efterlever denne standard, kan blive certificeret af tredjepart.

Standarden er ikke at sammenligne med en sikkerhedscertificering.

Standarden kan ikke erstatte eller træde i stedet for et sikkerhedscertifikat udstedt af det europæiske jernbaneagentur eller national jernbanesikkerhedsmyndighed.

Antal sider: 52

Udgivet: 2020-08-24

Godkendelsesdato: 2020-05-05

Internationale relationer :

ICS: 45.060.01 - Rullende jernbanemateriel. Generelt 03.100.70 - Ledelsessystemer 45.040 - Materialer og komponenter til jernbanebyggeri 93.100 - Bygning af jernbaner

Varenummer: M338784


Indgår i