DS 3028:2001 ( Tilbagetrukket )

Tilgængelighed for alle


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.045,00

Beskrivelse

Standarden opstiller krav, der tilsigter at bygninger og anlæg samt adgangsforholdene hertil bliver tilgængelige for alle, herunder personer med handicap. Standarden er opdelt i 6 bygnings-kategorier: Bygninger, der er åbne for publikum: Erhvervsbyggeri: Boligbyggeri: Boliger til eget brug: Boligbyggeri for ældre og handicappede med plejebehov: Sommerhuse. For hver bygningskategori angiver standarden de funktionskrav der skal opfyldes og anbefaler desuden en række forhold.

Antal sider: 184

Udgivet: 2001-08-07

Godkendelsesdato: 2001-06-08

Tilbagetrækningsdato: 2019-02-18

Internationale relationer :

ICS: 11.180.01 - Hjælpemidler til funktionshæmmede og handicappede personer. 91.020 - Fysisk planlægning. Byplanlægning 91.040.01 - Bygninger. Generelt

Varenummer: 42944


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-379