DS 3090:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

Beskrivelse

Denne standard beskriver anvendelsen af commissioning-processen til
bygninger.

Commissioning-processen er et værktøj til at sikre at krav til et byggeri opfyldes i alle byggeriets faser og ind i driftsfasen.
Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger herunder energirenoveringer. Større ombygninger omfatter bl.a. ombygninger, der medfører revision af det fremtidige energi- eller driftsbudget eller som har et højt indhold af teknisk indhold, som fx:

varmesystemer
ventilationssystemer
kølesystemer
forsyningssystemer, herunder varmepumper, fjernvarmeforsyning, kedelanlæg
elinstallationer
belysning, herunder dagslysstyring
solafskærmning
brandventilation
bygningsautomatik

Commissioning-processen udført i henhold til denne standard skal opfylde følgende formål:

sikre minimalt energiforbrug i overensstemmelse med såvel myndighedskrav som bygherrens krav
sikre overholdelse af krav i bygningsreglementet og anden lovgivning
sikre overholdelse af indeklimakrav
verificere funktion af systemer, der går på tværs af entrepriser, fx ved tværgående test
minimere fejl og mangler
lette overgang mellem byggeri og drift
verificere, at drifts- og vedligeholdelsesmateriale, totaløkonomi samt dokumentation er i overensstemmelse med bygherrens krav
sikre, at driftspersonale uddannes, således at byggeriet kan betjenes i overensstemmelse med bygherrens krav
understøtte krav der stilles ved udførelse af commissioning-aktiviteter i henhold til bæredygtighedscertificeringsprogrammer

Standarden omfatter ikke commissioning på klimaskærmen. De metoder, der er beskrevet i denne standard er universelle og kan anvendes på andre installationer, fx klimaskærm, hvis commissioning-processens observationer bringer forhold frem, der er relateret til disse installationer.
Standarden kan ikke anvendes som reference ved commissioning af sikringsanlæg, som omfatter personsikkerhed.

Standarden stiller ikke normative krav til de personer, der udfører commissioning-processen.


Antal sider: 76

Udgivet: 2014-03-27

Godkendelsesdato: 2014-02-27

Internationale relationer :

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring 91.140.01 - Installationer i bygninger. Generelt

Varenummer: M273363


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-313