DS 439:2009

Norm for vandinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne norm gælder for vandinstallationer, der er tilsluttet almene vandforsyninger (offentlige eller private vandforsyningsanlæg) samt mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg.

Bygningsreglementets og normens overordnede, funktionelle krav gælder desuden for den del af regnvandsanlæg, der omfatter ledningssystemet, der forsyner wc'er og vaskemaskiner med regnvand fra tank eller anden beholder. Regnvandsanlæg kan udføres som beskrevet i Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger.

Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg.

Reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. kan udføres med materiel og efter metoder, der var tilladte på installationens udførelsestidspunkt.

Vandinstallationer omfatter installationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsenAntal sider: 76

Udgivet: 2009-08-13

Godkendelsesdato: 2009-07-21

Internationale relationer :

ICS: 91.140.60 - Vandinstallationer

Varenummer: M231064


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-314