DS 469:2013

Varme- og køleanlæg i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne standard opstiller krav til varme- og køleanlæg. Kravene tilsigter, at der opnås et forsvarligt teknisk kvalitetsniveau, samt at det ønskede termiske indeklima kan opretholdes med mindst muligt energiforbrug.
Standarden omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling. Opvarmningsmediet henholdsvis kølemediet i anlægget kan således være fx vand, luft eller el.
Standarden omfatter således fx varmeanlæg af typen:
– Centralvarme
– Luftvarme
– El-varme
Standarden omfatter således fx køleanlæg af typen:
– Centralkøling
– Luftkøling
Standardens krav til varme- og køleanlæg gælder for alle typer forsyning fx:
– Gaskedler
– Oliekedler
– Biomassekedler, herunder fx brænde, træpiller, halm og korn
– Solvarme
– Varmepumper
– Fjernvarme
– Geotermi
– El
– Kølemaskiner
– Grundvandskøling
– Hav-, havne- og søvandskøling
– Fjernkøling
Standarden omfatter ikke selve forsyningsanlægget, men kun de dele af forsyningsanlægget som naturligt hører med til varme- eller køleanlægget herunder bestemmelse af dimensionerende ydelse. Standarden omfatter således ikke fx selve:
– Kedlen
– Fjernvarmestikket inklusive hovedhanerne
– Varmepumpen
– Kølemaskinen
– Elforsyningen
Standarden omfatter ikke ventilationstekniske eller brandtekniske krav.
Standarden omfatter ikke personsikkerhed (for hverken bruger eller driftspersonale).


Antal sider: 52

Udgivet: 2013-03-01

Godkendelsesdato: 2013-02-06

Internationale relationer :

ICS: 91.140.10 - Centralvarmeanlæg

Varenummer: M253996


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-316