DS 477:2013

Gældende
Standard
Svømmebadsanlæg
Antal sider
76
Udgivelsesdato
2013-05-31
Indgår i:
Sprog
da
kr. 742,00
DS 477 Svømmebadsanlæg stiller krav til design, projektering, ny opførelse og renovering af svømmebadsanlæg med det formål at tilstræbe den bedst mulige vandkvalitet, samt at tilgodese:
- sundhed og sikkerhed for de badende
- det interne og eksterne miljø
- anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed
- lavt ressourceforbrug ikke mindst på energiområdet
- lav miljøbelastning
- personalets sikkerhed
Varenummer:
M234098
Godkendelsesdato:
2013-03-13
S-udvalg:
  • DS/E-JBA
Erstatter: