DS 477:2013

Svømmebadsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

Beskrivelse

DS 477 Svømmebadsanlæg stiller krav til design, projektering, ny opførelse og renovering af svømmebadsanlæg med det formål at tilstræbe den bedst mulige vandkvalitet, samt at tilgodese:
- sundhed og sikkerhed for de badende
- det interne og eksterne miljø
- anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed
- lavt ressourceforbrug ikke mindst på energiområdet
- lav miljøbelastning
- personalets sikkerhed

Erstatter:


Antal sider: 76

Udgivet: 2013-05-31

Godkendelsesdato: 2013-03-13

Internationale relationer :

ICS: 97.220.10 - Sportsfaciliteter

Varenummer: M234098


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-KGR

Indgår i