DS/CEN/TR 14383-2:2007

Forebyggelse af kriminalitet - By- og bygningsplanlægning - Del 2: Byplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2015 (BR15)

Bygningsreglementet 2015, BR15, er opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder kravteksten, dvs. de juridisk bindende forskrifter. Spalten til højre indeholder vejledende skitser og kommentarer til kravteksten. Standarder kan optræde i begge spalter, altså som enten krav eller vejledning – eller begge dele. 

Bygningsreglementet omfatter opførelse af ny bebyggelse, tilbygning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer i bebyggelse samt ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser, nedrivning af bebyggelse samt ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 52

Udgivet: 2008-02-10

Godkendelsesdato: 2007-12-13

Internationale relationer: CEN/TR 14383-2:2007 IDT

ICS: 13.310 - Beskyttelse mod kriminalitet 91.020 - Fysisk planlægning. Byplanlægning

Varenummer: M218985


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 325/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-327