DS/EN 10028-5:2010 ( Tilbagetrukket )

Flade produkter af stål til trykbærende formål - Del 5: Svejselige finkornstål, termomekanisk valsede


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til flade produkter til trykbærende udstyr, der er fremstillet af termomekanisk valsede stål som angivet i tabel 1.
Stålene er ikke egnet til varmformning.
NOTE 1 – - På det tidspunkt hvor denne europæiske standard blev udgivet, fandtes der ikke tilstrækkelige data til standardisering af disse ståls egenskaber ved forhøjede temperaturer. Hvis det er hensigten, at stålene skal anvendes ved sådanne temperaturer, bør parterne træffe speciel aftale om betingelserne herfor.
Derudover gælder kravene i EN 10028-1:2007 + A1:2009.
NOTE 2 – - Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 97/23/EF, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 97/23/EF begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard (del 1 og del 5 i serien), og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 97/23/EF er opfyldt.


Antal sider: 32

Udgivet: 2010-08-30

Godkendelsesdato: 2010-05-20

Tilbagetrækningsdato: 2017-08-02

Internationale relationer: EN 10028-5:2009 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata

Varenummer: M248289


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 22

Dansk udvalg

DS/S-132