DS/EN 10028-6:2010 ( Tilbagetrukket )

Flade produkter af stål til trykbærende formål - Del 6: Svejselige finkornstål, sejhærdede


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til flade produkter til trykbærende udstyr, der er fremstillet af sejhærdede stål som angivet i tabel 1.
Derudover gælder kravene i EN 10028-1:2007 + A1:2009.
NOTE – - Når denne europæiske standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 97/23/EF, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 97/23/EF begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard (del 1 og del 6 i serien), og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktiv 97/23/EF er opfyldt.


Antal sider: 32

Udgivet: 2010-08-30

Godkendelsesdato: 2010-05-20

Tilbagetrækningsdato: 2017-08-02

Internationale relationer: EN 10028-6:2009 IDT

ICS: 77.140.30 - Trykbeholderstål 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata

Varenummer: M248291


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 22

Dansk udvalg

DS/S-132