DS/EN 10028-7:2010 ( Tilbagetrukket )

Flade produkter af stål til trykbærende formål - Del 7: Rustfrie stål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger krav til flade produkter beregnet til trykbærende udstyr fremstillet af rustfrie stål, herunder også austenitiske krybefaste stål, med tykkelser som angivet i tabel 7 til 10.
Derudover gælder kravene i EN 10028-1.
NOTE 1 – - De ståltyper, der er omfattet af denne europæiske standard, er taget fra EN 10088-1.
NOTE 2 – - Når denne standard er blevet omtalt i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) under direktiv 97/23/EF, er formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 97/23/EF begrænset til tekniske data for materialer i denne europæiske standard (del 1 og del 7), og det kan ikke formodes, at materialet dermed er egnet til et specifikt stykke udstyr. Det er derfor nødvendigt at vurdere de tekniske data i denne materialestandard i forhold til konstruktionskravene til dette specifikke stykke udstyr for at verificere, at de væsentlige krav i direktivet for trykbærende udstyr er opfyldt.


Antal sider: 96

Udgivet: 2010-08-30

Godkendelsesdato: 2010-05-20

Tilbagetrækningsdato: 2016-08-25

Internationale relationer : EN 10028-7:2007 IDT

ICS: 77.140.50 - Flade stålprodukter og halvfabrikata 77.140.20 - Rustfri stål 77.140.30 - Trykbeholderstål

Varenummer: M248293


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/ECISS/TC 22

Dansk udvalg

DS/S-132