DS/EN 1005-3 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 3: Anbefalede grænser for anvendelse af muskelkræfter ved betjening af maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard giver vejledning til fabrikanter af maskiner eller maskindele samt til forfattere af type C-standarder i at styre helbredsmæssige risici ved maskinrelateret udøvelse af muskelkræfter.


Antal sider: 60

Udgivet: 2010-09-10

Godkendelsesdato: 2010-06-28

Internationale relationer: EN 1005-3:2002+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M249128Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-182