DS/EN 1037 + A1:2010 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Forhindring af uventet start


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre utilsigtet maskinstart og muliggøre sikre menneskelige indgreb i fareområder.


Antal sider: 40

Udgivet: 2010-09-10

Godkendelsesdato: 2010-08-19

Tilbagetrækningsdato: 2018-08-31

Internationale relationer: EN 1037:1995+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M250430


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114/WG 9

Dansk udvalg

DS/S-250