DS/EN 115-1 + A1:2010

Gældende
Standard
Rulletrapper og rullefortove - Sikkerhed - Del 1: Konstruktion og installation
Antal sider
96
Udgivelsesdato
2010-06-11
Under revision:
Sprog
en
CE-mærket
harmoniseret
kr. 807,00
Se engelsk abstract.
Varenummer:
M247448
Godkendelsesdato:
2010-05-12
S-udvalg:
  • DS/S-191
Internationale relationer:
  • EN 115-1:2008+A1:2010 IDT
International komite:
  • CEN/TC 10/WG 2
Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder: