DS/EN 12021:2014

Åndedrætsværn - Trykluft egnet til indånding (åndemiddelluft)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer kvalitetskrav til komprimeret åndemiddelluft til anvendelse for opblanding samt åndedrætsværn anvendt i omgivelser med over- eller undertryk.


Antal sider: 20

Udgivet: 2014-05-02

Godkendelsesdato: 2014-04-29

Internationale relationer : EN 12021:2014 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: M262909


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79
  • CEN/TC 79/SC 7

Dansk udvalg

DS/S-350