DS/EN 12101-10:2005

Brandventilation - Del 10: Energiforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav og giver prøvnngsresultater for primær og sekundær pneumatisk energiforsyning, udarbehdet til brug ved bygninger med brandventilation.

Antal sider: 56

Udgivet: 2005-12-19

Godkendelsesdato: 2005-11-22

Internationale relationer : EN 12101-10:2005 IDT

ICS: 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 54050


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191

Dansk udvalg

DS/S-008