DS/EN 12464-1:2021

Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Bemærk, at rettelserne fra DS/EN 12464-1:2021/Ret.1:2021 er indarbejdet i den dansk-engelske udgave af DS/EN 12464-1:2021.
Dette dokument fastlægger krav til belysning til mennesker på indendørs arbejdspladser og dækker behovene for visuel komfort og synspræstation for personer med normal eller korrigeret til normal synsevne. Alle de almindelige synsopgaver er taget i betragtning, herunder arbejde ved skærme.
Dette dokument fastlægger krav til belysningsløsninger for de fleste indendørs arbejdspladser og de dermed forbundne områder hvad angår belysningsmængden og -kvaliteten. Dokumentet indeholder tillige anbefalinger om god belysningspraksis, herunder visuelle og ikke-visuelle (ikke-billeddannende) belysningsbehov. Dette dokument fastlægger ikke belysningskrav i relation til de ansattes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og er ikke udarbejdet inden for artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, selvom belysningskravene som angivet i dette dokument normalt opfylder sikkerhedskravene.
NOTE – Belysningskrav med hensyn til de ansattes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan være indeholdt i direktiver, der er baseret på artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i nationale lovgivninger i medlemslande, som har implementeret disse direktiver, eller i medlemslandenes øvrige nationale lovgivning.
Dette dokument giver hverken specifikke løsninger eller begrænser den belysningsprojekterendes frihed til at udforske nye teknikker, ligesom dokumentet heller ikke opstiller restriktioner for anvendelse af nyskabende udstyr. Belysningen kan være i form af dagslys, elektrisk belysning eller en kombination heraf.
Dette dokument gælder ikke for belysning af udendørs arbejdspladser, underjordisk minedrift og nødbelysning. Se EN 12464‑2 vedrørende udendørs arbejdspladser og EN 1838 og EN 13032‑3 vedrørende nødbelysning.


Antal sider: 111

Udgivet: 2021-08-31

Godkendelsesdato: 2021-08-30

Internationale relationer : EN 12464-1:2021 IDT

ICS: 91.160.10 - Indvendig belysning

Varenummer: M332623


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 169
  • CEN/TC 169/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-061

Indgår i

Guides og vejledninger

  • DS-hæfte 58:2021
    Branchevejledning – Til den kommende DS/EN 12464-1:2021 – Lys og belysning