DS/EN 13061:2009

Beskyttelsesbeklædning - Skinnebensbeskyttere til fodboldspillere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer de generelle krav til ergonomi, uskadelighed, størrelsesangivelse, dækning, ydeevne og rengøring af fodboldspilleres skinnebensbeskyttere. Den beskriver prøvningsmetoder og fastlægger ydeevneniveauer. Krav til mærkning af skinnebensbeskyttere og til den medfølgende information er angivet.


Antal sider: 32

Udgivet: 2009-11-06

Godkendelsesdato: 2009-10-07

Internationale relationer : EN 13061:2009 IDT

ICS: 13.340.50 - Beskyttelse af ben og fødder

Varenummer: M218651


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 162/WG 11

Dansk udvalg

DS/S-336