DS/EN 1338/AC:2006

Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver materialer, egenskaber, krav og prøvningsmetoder for uarmerede belægningssten af beton og supplerende tilbehør. Standarden omhandler færdigstøbte belægningssten af beton samt tilbehør til arealer for fodgængere, køretøjer og tagdækning, fx gangstier, butikstorve, cykelstier, parkeringspladser, veje, hovedveje, industriområder (inkl. dokker og havne), start- og landingsbaner og busterminaler og benzinstationer.

Antal sider: 8

Udgivet: 2006-07-27

Godkendelsesdato: 2006-06-02

Internationale relationer: EN 1338:2003/AC:2006 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M213228Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 178/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-472