DS/EN 1367-1:2001 ( Tilbagetrukket )

Prøvning af tilslags egenskaber over for temperatur- og vejrpåvirkning - Del 1: Bestemmelse af modstandsdygtighed ved frost-/tøpåvirkninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer en prøvningsmetode, som tilvejebringer oplysninger om, hvordan et givet tilslag reagerer, når det udsættes for cykliske frost-/tøpåvirkninger. NOTE: Spændingerne i et tilslag som følge af frostpåvirkning afhænger bl.a. af graden af vandmætning og nedkølingshastigheden. Resultaterne giver mulighed for at vurdere tilslagets modstandsevne overfor denne form for vejrpåvirkning. Prøvningsmetoden er anvendelig for tilslag med en partikelstørrelse mellem 4 mm og 63 mm.


Antal sider: 28

Udgivet: 2002-05-07

Godkendelsesdato: 2001-12-17

Tilbagetrækningsdato: 2007-08-06

Internationale relationer : EN 1367-1:1999 IDT

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter

Varenummer: 48705


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 154

Dansk udvalg

DS/S-347