DS/EN 13813:2003

Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning - Gulvafretningsmateriale - Egenskaber og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver krav til afretningsmaterialer til brug ved indendørs gulvkonstruktioner. For at understøtte hensigten med så praktisk som muligt at opnå en præstationsrelateret standard, henviser denne standard kun til produktets egenskaber og ikke til den måde, hvorpå det er fabrikeret, undtagen hvor det er uundgåeligt ved beskrivelsen af produktets karakteristika.

Under revision


Antal sider: 52

Udgivet: 2003-07-08

Godkendelsesdato: 2003-05-21

Internationale relationer: EN 13813:2002 IDT

ICS: 91.060.30 - Lofter. Gulve. Trapper 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: 52793


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 303

Dansk udvalg

DS/S-386