DS/EN 13830:2003 ( Tilbagetrukket )

Curtain walling - Produktstandard


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer karakteristika for curtain walling og giver teknisk information om de forskellige ydeevnekrav, som gælder for hele Europa, samt kriterier og rækkefølge for prøvning af krav til produktet med henblik på at vise overensstemmelse. Der refereres til andre europæiske standarder, som omhandler ydeevne og prøvning af curtain walling og, hvor det er hensigtsmæssigt, til europæiske standarder, som omhandler produkter, der indgår i curtain walling.

Antal sider: 28

Udgivet: 2004-01-14

Godkendelsesdato: 2003-12-17

Tilbagetrækningsdato: 2015-06-11

Internationale relationer : EN 13830:2003 IDT

ICS: 91.060.50 - Døre og vinduer

Varenummer: 43028


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 33

Dansk udvalg

DS/S-002