DS/EN 14064-1:2010 ( Tilbagetrukket * )

Termisk isolering i byggeriet - Løsfyldprodukter - Mineraluld, der formes på anvendelsesstedet - Del 1: Specifikation for Løsfyldprodukter før installation


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav til indblæste løs-fyld mineraluldsprodukter til in-situ installation på lofter, i hule murstensmure og rammekonstruktioner.
Standarden er en specifikation for produkterne før installation. Den beskriver produkt-karakteristika og inkluderer procedurer for prøvning og mærkning.
Standarden specificerer ikke kravniveauet for en given egenskab, som et produkt skal opfylde for at demonstrere, at det er egnet til en bestemt anvendelse. Kravniveauet for en given anvendelse skal findes i forskrifter eller ikke-konfliktende standarder.
NOTE: For et undgå vandgennemtrængning i murstensvægge kan specielle prøvninger, der er tilpasset det lokale klima, være nødvendige
Standarden omfatter ikke fabriksfremstillede mineraluldsprodukter (MW) eller in-situ produkter, hvis anvendelse er til isolering af bygningsudstyr eller industrielle installationer

Antal sider: 60

Udgivet: 2010-09-10

Godkendelsesdato: 2010-04-14

Internationale relationer: EN 14064-1:2010 IDT

ICS: 91.100.60 - Termisk isolerende og lydisolerende materialer

Varenummer: M222151

*Standarden kan benyttes til og med: 31-07-2020:00


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 88

Dansk udvalg

DS/S-181