DS/EN 15288-1 + A1:2012

Gældende
Standard
Svømmebadsanlæg - Del 1: Sikkerhedskrav ved projektering og udformning
Antal sider
48
Udgivelsesdato
2013-03-14
Indgår i:
Sprog
da;en
kr. 610,00
Denne europæiske standard fastlægger sikkerhedskrav, der er relevante for bestemte aspekter ved projektering og konstruktion af specielle svømmebadsanlæg i henhold til pkt. 4. Standarden er tiltænkt dem, som er beskæftiget med planlægning, projektering og bygning af specielle svømmebadsanlæg. Den indeholder en vejledning til de risici, der er forbundet med at identificere de konstruktionsmæssige karakteristika, der kræves for at skabe et sikkert miljø.
Kravene i denne europæiske standard gælder alle nye specielle svømmebadsanlæg og i fornødent omfang særlige renoveringer af specielle eksisterende anlæg.
Denne europæiske standard har begrænset anvendelse for specielle svømmebadsanlæg, som indrettes i adskilte områder af floder, søer eller havet, men standarden bør følges, hvor det er relevant.
Varenummer:
M266247
Godkendelsesdato:
2012-09-03
S-udvalg:
  • DS/S-230
Internationale relationer:
  • EN 15288-1:2008+A1:2010 IDT
International komite:
  • CEN/TC 136/WG 8