DS/EN 437 + A1:2009 ( Tilbagetrukket )

Prøvegasser - Prøvetryk - Apparatkategorier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer de prøvegasser, prøvetryk og apparatkategorier af brugen af brændbar gas i forhold til 1., 2. og 3. familie. Den tjener som referencedokument i de særlige apparatstandarder, der falder inden for gyldighedsområdet for Rådsdirektiv 90/396/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes love for gasapparater. Standarden giver anbefalinger for brugen af gasser og tryk til anvendelse ved prøvningerne. Den fuldstændige procedure er givet i de korresponderende standarder. BEMÆRK Prøvningsgasserne og -trykkene angivet i denne standard er i princippet beregnet til brug på al apparaturet for at sikre overensstemmelse med de korresponderende standarder. I følgende tilfælde er anvendelsen af visse prøvningsgasser og -tryk ikke velegnet: – apparater med nominel varme input større end 300 kW; – apparater konstrueret på stedet; – apparater, hvis endelig udformning påvirkes af brugeren; – apparater konstrueret til brug med høj-udbudstryk (særligt ved direkte brug af mættet damptryk). I disse tilfælde bør de specifikke apparatur-standarder angive andre prøvningsmetoder for at etablere overensstemmelse med deres krav.

Erstatter:


Antal sider: 48

Udgivet: 2009-05-29

Godkendelsesdato: 2009-05-25

Tilbagetrækningsdato: 2019-06-04

Internationale relationer : EN 437:2003+A1:2009 IDT

ICS: 27.060.20 - Gasbrændere 91.140.40 - Gasinstallationer

Varenummer: M239121


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 238/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-245